Ústavy AV ČR

Ústav termomechaniky

http://www.it.cas.cz/

 

Ústav teoretické a aplikované mechaniky

http://www.itam.cas.cz/index.php?pid=3&unit_id=20

 

Fyziologický ústav

http://www.biomed.cas.cz/fgu/cz

 

Ústav mechaniky a struktury hornin

http://www.irsm.cas.cz/

Další informace