VUT v Brně

Ústav mechaniky těles Fakulty strojního inženýrství

http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/

 

Další informace