UK v Praze

Katedra anatomie a biomechaniky Fakulty tělesné výchovy a sportu

http://biomech.ftvs.cuni.cz/kab/

Fyziologický ústav První lékařské fakulty

http://fyziologie.lf1.cuni.cz/

Ústav soudního lékařství třetí lékařské fakulty

http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/soudni/

Další informace