ČVUT v Praze

Laboratoř biomechaniky člověka Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Fakulty strojní

http://www.biomechanika.cz/actualities?locale=cz

Katedra mechaniky Fakulty stavební

http://mech.fsv.cvut.cz/web/

Katedra mechaniky a materiálů Fakulty dopravní

http://mech.fd.cvut.cz/

Další informace