Partnerské společnosti

Nadační fond pro biomechaniku člověka   http://www.biomechanika.cz/foundation_fund?locale=cz

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně   http://www.cls.cz/Home

Česká společnost pro mechaniku   http://www.csm.cz/

Společnost pro pojivové tkáně České lékařské společnosti J.E.Purkyně   http://www.pojivo.cz/

Další informace