Partnerské společnosti

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

http://www.cls.cz/Home

 

Česká společnost pro mechaniku

http://www.csm.cz/


Společnost pro pojivové tkáně České lékařské společnosti J.E.Purkyně

http://www.pojivo.cz/

Další informace