Časopisy

Seznam odborných časopisů pokrývajících svým zaměřením (zcela nebo částečně) oblast biomechaniky a mechanobiologie vydávané v ČR:

 

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica

(indexováno ve SCOPUS)

http://www.gymnica.upol.cz/

 

Bulletin of Applied Mechanics

http://bulletin-am.cz/index.php/vam

 

Engineering Mechanics

http://www.im.fme.vutbr.cz/index.html

 

Applied and Computational Mechanics

http://www.kme.zcu.cz/acm/index.php/acm

 

Journal of Applied Biomedicine

(indexováno v JCR a SCOPUS)

http://www.zsf.jcu.cz/jab/index.html

 

Physiological Research

(indexováno v JCR a SCOPUS)

http://www.biomed.cas.cz/physiolres/

 

Biomedical Papers

(indexováno v JCR a SCOPUS)

http://biomed.papers.upol.cz/

 

Chemické listy

(indexováno v JCR a SCOPUS)

http://www.chemicke-listy.cz/cz/index.html

 

Ceramics – Silikáty

(indexováno v JCR a SCOPUS)

http://www.ceramics-silikaty.cz/

 

  Pohybové ústrojí – pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii

  (excerpováno v Excerpta Medica, každá práce je recenzována)

  http://www.pojivo.cz/cz/pohybove-ustroji/

Další informace